Notice

주식명의개서정지 공고

코드네이처 0 4463

 상법 제354조 및 당사 정관 제 13조에 의거 다음과 같이 주주명부를 폐쇄하오니 양지하시기 바랍니다. 
 
                                                                     다           음
 
 
 
1. 기준일 :  2019년 7월 29일

2. 명의개서 정지기간 :  2019년 7월 30일 부터  2019년 8월 1일까지

3. 설정사유 : 임시주주총회 소집을 위한 권리주주 확정


 


  2019년 7월 12일
 
코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈

(직인생략)

0 Comments