Notice

주식명의개서정지 공고

코드네이처 0 5058

상법 제354조 및 당사 정관 제 13조에 의거 다음과 같이 주주명부를 폐쇄하오니 양지하시기 바랍니다
 


                                       
           

 
 
1.
기준일 :  2019 12 31

2. 명의개서 정지기간 :  2020 01 01일 부터  2020 01 15일까지

3. 설정사유 : 16기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

 

 

                                        2019 12 13 

 

 
코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈

(직인생략)


0 Comments